Afspraak maken? +31 (0)6 5517 2842
Anti-

Aging

Better Health,

Longer Life

Veroudering op zich is een onontkoombaar gegeven – vanaf het moment dat we geboren worden, zet het verouderingsproces feitelijk al in. Maar het verloop kan als gevolg van interne en externe factoren wel worden versneld. Antiaging streeft ernaar om het verouderingsproces te vertragen of zelfs terug te draaien (antiaging). Doel is niet alleen langer te leven, maar ook een goede gezondheid te behouden. De Amsterdam Kliniek kan hierbij behulpzaam zijn. Daarnaast is het mogelijk om medisch cosmetische behandelingen toe te voegen – je wat zelfverzekerder over je uiterlijk voelen, heeft ook een positief effect op je welbevinden.

Na de menopauze kreeg ik last van vaginale droogte. De standaard hormoonbehandeling werkte niet en gemeenschap werd onmogelijk. Dokter Boeken gaf me een bio-identieke hormoongel die ik op de binnenkant van mijn armen wrijf en mijn seksleven drastisch heeft veranderd: geen viezige plaatselijke behandeling en pijnvrije sex. Mijn man en ik zijn erg dankbaar!

Naam bekend bij Amsterdam Kliniek

anti-aging - injectables

Kwaliteit

& Kwantiteit

Wat interne factoren betreft speelt de gestage afname van belangrijke hormonen een grote rol – deze beïnvloeden namelijk essentiële lichaamsprocessen. De verlaagde hormoonniveaus geven lichaamsveroudering ruim baan en dit uit zich onder meer in vermoeidheid, verminderde spierkracht, artroseosteoporose, een rimpelige huid, afgenomen libido, vaginale droogte, grotere vatbaarheid (als gevolg van een steeds zwakker wordende afweer) en een slechter geheugen. Belangrijke externe factoren zijn onder meer het leven in een wereld waarin toenemende stress en milieuverontreiniging aan de orde van de dag zijn. Zo is van stress bekend dat het de afweer op een negatieve manier beïnvloedt, omdat het onder meer de werking van bepaalde afweercellen onderdrukt. Milieuverontreiniging heeft tot gevolg dat zich in het lichaam toxische zware metalen kunnen stapelen die op hun beurt niet alleen het verouderingsproces kunnen stimuleren maar ook het ontstaan van kanker kunnen bewerkstelligen.

Wanneer hier een ongezonde leefstijl (zoals roken en overgewicht door verkeerde voeding en te weinig lichaamsbeweging) bovenop komt, krijgt ons lichaam het nog moeilijker. Dit alles wordt ook nog eens versterkt als ons lichaam onvoldoende in staat is om adequaat te kunnen ontgiften. Deze opeenstapeling aan interne en externe factoren hebben uiteindelijk een versnellend effect op het verouderingsproces. Een duidelijke indicator hiervan is de progressieve toename van dementie in de westerse wereld. Het ligt in de lijn der verwachting dat tegen 2030 het aantal mensen met dementie zal zijn verdubbeld; tegen 2040 zal dementie de meest voorkomende ouderdomsziekte zijn.

Anti-aging

Behandelingen

De reguliere geneeskunde biedt weinig om op zijn minst een aantal van deze schadelijke effecten op ons lichaam te beperken. De Amsterdam Kliniek kan daarentegen helpen om deze risico’s te bevechten (antiaging).

We kunnen:

  • u informeren over het effectieve gebruik van voedingssupplementen (zie ook: orthomoleculaire geneeskunde).
  • op basis van een geïndividualiseerde voedselintolerantietest u adviseren over de juiste dieetaanpassingen (zie ook: voedselovergevoeligheid).
  • analyseren in hoeverre uw hormonale status in balans is en deze zo nodig corrigeren met behulp van bio-identieke hormonen.
  • de aanwezigheid van zware metalen gestapeld vanuit het milieu met een bloedtest in beeld brengen.
  • analyseren in hoeverre uw lichaam in staat is om oxidatieve stress (vrije radicalen) te bevechten.
  • u adviseren met betrekking tot niet-chirurgische, medisch – cosmetische behandelingen

Met deze op anti-aging gerichte diagnostiek en het persoonlijke advies dat hieruit voortvloeit, kunnen we u helpen uw gezondheid te optimaliseren en de kwaliteit van een potentieel langer leven te verbeteren.

anti-aging en injectables behandeling
Een afspraak maken bij de Amsterdam Kliniek?

Anti-aging

Behandelingen

naar de veelgestelde vragen

Deze pagina delen: