PracticeDe huidige westerse geneeskunde heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in medische technieken zoals CT-, PET- en MRI-scans, waarmee elk orgaan in detail in beeld gebracht kan worden.

Veel  ziekten kunnen tegenwoordig al in een betrekkelijk vroeg stadium worden opgespoord. In de naaste toekomst zal het waarschijnlijk zelfs mogelijk zijn om met behulp van het DNA (het erfelijke materiaal) te voorspellen aan welke ziekte(n) iemand in zijn leven zal gaan lijden. Bepaalde ziekten, zoals borstkanker, kunnen op deze manier al voorspeld worden.

Terwijl de methoden om aandoeningen te ontdekken enorm ontwikkeld zijn, ligt de situatie heel anders voor wat betreft de beschikbare behandelmethoden. 

Zo neemt de frequentie van ziekten zoals kanker, hart- en vaataandoeningen, allergie, reuma, AIDS etc. nog steeds toe en stijgen de kosten van de gezondheidszorg sterk. Het gebruik van geneesmiddelen speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij de farmaceutische industrie er niet voor schroomt om zowel bij artsen als patiënten hun nieuwste en “beste” producten maximaal te promoten. Meer dan de helft van alle patiënten die hun huisarts bezoeken gaan met een recept naar huis. De positieve effecten van voorgeschreven medicatie (die soms marginaal zijn of zelf geheel ontbreken) worden vaak overschaduwd door aanzienlijke bijwerkingen.

Dus rijst de vraag: ziet de huidige gezondheidszorg wel het hele plaatje?

Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet zo is.

De Amsterdam Kliniek maakt gebruik van geneesmethoden die erop gericht zijn om ziekten op een natuurlijke wijze te bestrijden en de gezondheid te bevorderen, zonder dat hierbij schadelijke bijwerkingen optreden. Indien noodzakelijk worden reguliere behandelingen ingepast.

hoofdpagina  |  de praktijk  |  behandelingen  |  faq  |  artikelen  |  reacties van patiënten   |   contact  |  sitemap

Copyright © 1997-2015 Amsterdam Kliniek. Alle rechten voorbehouden. Gevestigd in Nederland.

Webdesign: BoekensMedia